Wiadomości z naszej parafii:

Korowód Wszystkich Świętych w naszej parafii przeszedł pod kierunkiem ks. Mariusza Krolla 31 października od kościoła św. Faustyny ulicami: św. Rocha, Węgrowską, uliczkami osiedlowymi, Oleksiaka Wichury do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Licznie zebrana grupa dzieci przebranych za świętych i ...
Nasza parafia została erygowana 25 lat temu, a dokładnie 3 lipca 1993 roku dekretem ks. Władysława Jędruszuka (1918-1994), ówczesnego biskupa drohiczyńskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Bogusz, dzięki któremu możemy dziś cieszyć się piękną świątynią, podniesioną do rangi ...
Wieczór Miłosierdzia w sokołowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w trzeci piątek września poświęcony był przede wszystkim rodzinom. Ksiądz Robert Grzybowski, pustelnik z Poletył przygotował dla nich prawdziwą ucztę duchową opartą na pogłębionej refleksji nad słowem Bożym. Ewangelia o ...
Wieczór Miłosierdzia, który odbył się w naszym sanktuarium w piątek 20 kwietnia poprowadził znany nam już z wcześniejszych spotkań ojciec Łukasz Prausa, założyciel i opiekun Wspólnoty Ewangelizacyjnej św. Wincentego Pallottiego. Najpierw została odprawiona Msza św. w koncelebrze z ks. ...
3 lipca 1993 roku, decyzją ks. bpa Władysława Jędruszuka w Sokołowie Podlaskim erygowano parafię Miłosierdzia Bożego. W latach 1995-2008 trwała budowa nowej świątyni, w tym czasie rolę kościoła parafialnego pełnił drewniany kościół pw. św. Rocha, przeniesiony z ul. Kosowskiej w 1980 roku. ...
Po raz drugi w historii parafii liturgia Wigilii Paschalnej została połączona z procesją rezurekcyjną. nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 23.00 poświęceniem ognia i Paschału. Po nim miała miejsce rozbudowana Liturgia Słowa. Następnie celebrans ks. Krzysztof Kisielewicz poświęcił wodę i ...
W Wielki Piątek uroczyście celebrujemy liturgię Męki Pańskiej. W tym dniu modlitwom przewodniczył ks. Mariusz Kroll. Po wysłuchaniu opisu Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana nastąpiło uroczyste odsłonięcie i adoracja krzyża. fot. Robert Romaniuk
W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. W tym dniu została odprawiona uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, którą celebrowali wszyscy kapłani. Modlitwie przewodniczył ks. Radosław Żukowski. On również dokonał obrzędu obmycia nóg dwunastu wybranym mężczyznom. W ...
Upamiętniając uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, przynosimy na Mszę Świętą palmy. Jak co roku zorganizowany został konkurs dla dzieci na najładniejszą palmę. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki.
Wielkopostny Wieczór Miłosierdzia poprowadził ojciec Pacyfik Iwaszko. O godzinie 18:00 została odprawiona Msza Święta. W czasie homilii o. Iwaszko mówił o symbolice i znaczeniu krzyża w życiu człowieka. Po Mszy zebrani wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i modlitwie o uzdrowienie. fot. ...