Dożynki Powiatowe 2022 w Sokołowie Podlaskim

Święto Plonów, to staropolski obrzęd rolniczy, który jest uwieńczeniem ciężkiej pracy na roli i jednocześnie podziękowaniem za tegoroczne zbiory. Piękne wieńce przyniesione  na Mszę św. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w niedzielę 28 sierpnia o godz. 12.30 są dowodem pracowitości, wiary i artyzmu wielu rolniczych rodzin.  Organizatorem Dożynek było Starostwo Powiatowe na czele ze starostą sokołowskim panią Elżbietą Sadowską.

Patronat narodowy objął Prezydent Polski, Andrzej Duda, a od strony duchowej ks. Biskup Piotr Sawczuk, który na uroczystości dożynkowe wydelegował ks. prałata Andrzeja Krupę oraz duszpasterza rolników  ks. kan. Antoniego  Sieczkiewicza. W  homilii ks. Andrzej podkreślił etos pracy na roli, który wpisuje się w Boży plan czynienia sobie ziemi poddaną. Ciężar pracy rolników porównał do trudu górników. Zwrócił uwagę na wiele współczesnych zagrożeń, które dotykają rolnictwo w Europie i również w Polsce, min. wyludnienie wsi, zła polityka rolna, marnowanie żywności przy jednoczesnym jej braku. Podkreślił, że Kościół zawsze stał po stronie rolników, wspierał ich i bronił. I tym razem popłynęły modlitwy za rządzących, którzy mogą mieć wpływ na poprawę ich życia.

Na zakończenie Eucharystii p. Elżbieta Sadowska wyraziła wdzięczność  Bogu za plony       i Jego opiekę nad rolnikami a także podziękowała za poświęcenie wieńców dożynkowych              ks. prałatowi A. Krupie, duszpasterzowi rolników oraz za gościnne przyjęcie do świątyni kustoszowi Sanktuarium ks. Krzysztofowi Kisielewiczowi i proboszczowi seniorowi ks. Stanisławowi Boguszowi (budowniczemu świątyni).

Po odśpiewaniu ,, Boże coś Polskę” wszyscy uczestnicy Eucharystii udali się  w barwnym korowodzie na pobliski teren gospodarstwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego mieszczącego się przy  ul. Parkowej wraz z wieńcami dożynkowymi z poszczególnych miejscowości Powiatu Sokołowskiego. Tu odbyła się oficjalna i obrzędowa część Dożynek. Państwo  Marzena i Andrzej Kaliccy – starości tegorocznych Dożynek wręczyli bochen chleba gospodarzowi dożynek p. Elżbiecie Sadowskiej, która obiecała, że chleba nikomu nie zabraknie.  Zaproszeni goście z różnych szczebli władzy terytorialnej i państwowej na czele z senatorem RP Waldemarem Kraską podzielili się chlebem z uczestnikami uroczystości. Na dzieci czekały darmowe atrakcje a dorośli mieli okazję nabyć u producentów żywność ekologiczną i podziwiać rękodzieła regionalnych twórców. Imprezę uświetnił występ dzieci i młodzieży z zespołu „Sokołowianie”, Studia Piosenki  Metro, oraz zespoły z sokołowskich szkół średnich. regionalnych kapeli i solistów.  Komisja konkursowa wybrała najpiękniejsze wieńce i wręczyła puchary i nagrody pieniężne.

I miejsce:        Koło Gospodyń Wiejskich – gmina Sterdyń ( Białobrzegi – 900zł)

II miejsce:      Koło Gospodyń Wiejskich – gmina Repki (Sawice – 800zł)

III miejsce      gospodarstwa z Kosowa Lackiego -700 zł

Bożena Zdzieborska