Duszpasterze

Duszpasterze obecnie pracujący w parafii

ks. Krzysztof Stanisław Kisielewicz

Proboszcz parafii (Praca w parafii: od 01.11.2014r.)

Syn Ludwika i Antoniny z d. Czyżewska, ur. 12.08.1967 r. w Hajnówce. Szkoła Podstawowa w Hajnówce, Technikum Mechaniczne w Hajnówce, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie (1987-1993). Święcenia diakońskie – Hajnówka 13 czerwca 1992 r. Święcenia kapłańskie – Bielsk Podlaski 13 czerwca 1993 r., z rąk ks. bp. Władysława Jędruszuka.

Kolejne miejsca pracy:
 • wikariusz parafii: Bielsk Podlaski – Narodzenia NMP (01.08.1993-31.07.1995)
 • wikariusz parafii: Węgrów – Wniebowzięcia NMP (01.08.1995-01.09.1999)
 • studia z zakresu pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (01.10.1999-19.08.2007)
 • pełniący obowiązki wikariusza parafii Brańsk (01.10.2004-15.08.2005)
 • proboszcz parafii Gródek (20.08.2007-17.08.2008)
 • rektor kościoła św. Faustyny w Sokołowie Podlaskim (od 18.08.2008)
 • proboszcz parafii: Sokołów Podlaski – Parafia Miłosierdzia Bożego (od 01.11.2014)
Urzędy i funkcje diecezjalne:
 • Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę (27.01.1998-15.09.2001)
 • Członek Komisji ds. duszpasterskich Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II w Drohiczynie (20.06.1998-10.06.1999)
 • Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej (od 01.09.2007)
 • Wykładowca pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie (od 01.09.2009)
 • Członek Rady Kapłańskiej (od 01.01.2010)
 • Dyrektor Caritas Drohiczyn Organizacja Pożytku Publicznego (od 13.09.2012)
Tytuły i odznaczenia
 • Magister Teologii (27.05.1993)
 • Magister Pedagogiki (09.06.2003)
 • Medal Mater Verbi redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (19.09.2009)
 • Krzyż Papieski Diecezji Drohiczyńskiej (23.12.2009)
 • kanonik honorowy Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej (15.08.2012)

imieniny: 25 lipca

 

ks. Stanisław Bogusz

Pierwszy Proboszcz parafii (18.07.1993 – 31.10.2014); obecnie ks. emeryt

Syn Wincentego i Apolonii z d. Majek, ur. 29.09.1939 r. w Kolonii Domaszewskiej. Szkoła Podstawowa w Domaszewicy, Państwowe Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (1958-1964). Święcenia diakońskie – Siedlce 21 września 1963 r. Święcenia kapłańskie – Siedlce 23 maja 1964 r., z rąk ks. bp. Ignacego Świrskiego. Inkadrywnowany do Diecezji Drohiczyńskiej mocą Bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” (25.03.1992).

Kolejne miejsca pracy:
 • wikariusz parafii: Maciejowice (01.08.1964-29.09.1967)
 • wikariusz parafii: Dęblin (30.09.1967-28.08.1969)
 • wikariusz parafii: Włodawa (29.08.1969-30.06.1971)
 • wikariusz parafii: Parczew (01.07.1971-14.07.1976)
 • wikariusz zarządca parafii: Hrud (15.07.1976-19.07.1976)
 • administratorr parafii: Hrud (20.07.1976-17.08.1982)
 • proboszcz parafii: Kożuchówek (18.08.1982-17.07.1993)
 • wikariusz substytut parafii: Paprotnia (22.09.1983-15.02.1984)
 • proboszcz parafii: Sokołów Podlaski – Parafia Miłosierdzia Bożego (18.07.1993-31.10.2014)
Urzędy i funkcje diecezjalne:
 • wicedziekan Dekanatu Sokołowskiego (14.03.1985-14.04.1995)
 • Dyrektor Domu Pomocy „Miłosierdzie” im. S. Faustyny Kowalskiej w Sokołowie Podlaskim (25.02.1997-01.08.1998)
 • członek Komisji ds. administracyjno – sponsoringowych Diecezjalnego Komitetu Organizacji Pielgrzymki Jana Pawła II w Drohiczynie (20.06.1998-10.06.1999)
 • Kapelan Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (2008)
Tytuły i odznaczenia
 • Honorowy Kanonik Kapituły Węgrowskiej (23.12.2005)

imieniny: 29 września

 

ks. mgr Mariusz Kroll

Wikariusz parafii (Praca w parafii od: 2016r.)

Ks. Mariusz Kroll urodził się 23 grudnia w Poznaniu jako syn Eugeniusza i Doroty zd. Spychalskiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 20 na poznańskich Ratajach, a następnie do Marynki – Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie 24 maja 2006r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego.

Kolejne miejsca pracy:
 • wikariusz parafii: Nowy Tomyśl – Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa (2006-2008)
 • wikariusz parafii: Poznań – Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana (2008 – 2013)
 • wikariusz parafii: Topczewo – Parafia pw. św. Stanisława bpa (2013 – 2015)
 • wikariusz parafii: Bielsk Podlaski – Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja – Bazylika (2015 – 2016)
 • wikariusz parafii: Sokołów Podlaski – Parafia Miłosierdzia Bożego (od 2015)
Tytuły i odznaczenia
 • Magister Teologii na podstawie pracy: „Struktura i teologia modlitw święceń biskupa, prezbiterów i diakonów – według obrzędów przedpoborowych i posoborowych (studium źródłowo-porównawcze)” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Licencjat Teologii – studia licencjacko-doktoranckie z teologii na UAM w Poznaniu
 • Magistra Psychologii na podstawie pracy: „Partycypacja społeczna a poczucie tożsamości u uczniów zasadniczych szkół zawodowych” na UAM
  w Poznaniu

Ks. Mariusz Kroll jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

 

ks. mgr Arkadiusz Tymoszuk

Wikariusz parafii (Praca w parafii od: 2018r.)

Ksiądz mgr Arkadiusz Tymoszuk, syn Tadeusza ur. 1961 r. i Grażyny, z domu Chomiczuk, urodził się 19 kwietnia 1985 roku w Parczewie. Sakrament Chrztu świętego otrzymał w kościele parafialnym p.w. św. Tomasza Biskupa z Villanowy w Jabłoniu. Ksiądz Arkadiusz ma jedną siostrę Iwonę – ur. 1990r. W 1992r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Jabłoniu, a następnie w latach 2000-2004 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. We wrześniu 2004 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, gdzie studiował do 2009 r. W trakcie studiów w 2007 r. zmarł jego ojciec – śp. Tadeusz Tymoszuk. We wrześniu 2009 r. ks. Arkadiusz przeniósł się do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, gdzie kontynuował studia. 11 czerwca 2010 r. przyjął święcenia diakońskie w katedrze drohiczyńskiej z rąk Ks. Bpa Antoniego Dydycza, natomiast święcenia kapłańskie przyjął w Ceranowie 18 czerwca 2011 r. z rąk Ks. Bpa Antoniego Dydycza.

Kolejne miejsca pracy:
 • wikariusz parafii: Bielsk Podlaski – Parafia p.w. Matki Bożej z Góry Karmel (18.08.2011-25.08.2015)
 • wikariusz parafii: Sokołów Podlaski – Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP (26.08.2015-12.03.2016)
 • wikariusz parafii: Topczewo – Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (13.03.2016-25.08.2017)
 • wikariusz parafii: Siemiatycze – Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli (26.08.2017-25.08.2018)
 • wikariusz parafii: Sokołów Podlaski – Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego (od 26.08.2018)
Tytuły i odznaczenia
 • Magister Teologii (17.02.2011r.) na podstawie pracy „Idea katechumenatu w IV i V wieku w świetle wybranych dzieł patrystycznych” na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, seminarium z patrologii pod kierunkiem ks. dra hab. Grzegorza Jaśkiewicza.

Hasło, które umieścił na swoim obrazku prymicyjnym brzmi: „Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” (Ps 118,22).

imieniny: 12 stycznia

 

Duszpasterze pracujący w latach ubiegłych
 • ks. Radosław Żukowski (2015 – 2018r.)
 • ks. Piotr Wójcik (2015 – 2016r.)
 • ks. Walery Tomaszewski (2013 – 2015r.)
 • ks. Mariusz Rosłon (2010 – 2013r.)
 • ks Rafał Roguziak (2009 – 2015r.)
 • ks. Jarosław Wojasiński (2008 – 2009r.)
 • ks. Rafał Zbucki (2007 – 2008r.)
 • ks. Ireneusz Izdebski (2005 – 2007r.)
 • ks. Adam Parzonka (2005 – 2006r.)
 • ks. Dariusz Misior (2005 – 2010r.)
 • ks. Adam Safiańczuk (2004 – 2005r.)
 • ks. Maciej Łukasiewicz (2004 – 2005r.)
 • ks. Sławomir Wentczuk (2003 – 2004r.)
 • ks. Andrzej Falkowski (2003 – 2004r.)
 • ks. Marek Sidoruk (2002 – 2003r.)
 • ks. Dariusz Frydrych (2000 – 2002r.)
 • ks. Bogdan Radziszewski (1999 – 2000r.)
 • ks. Zbigniew Król (1998 – 1999r.)
 • ks. Henryk Sączek (1995 – 2003r.)
 • ks. Bogusław Wasilewski (1994 – 1995r.)
 • ks. Adam Romaniuk (1993 – 1994r.)