Jubileuszowe Misje Święte

Drodzy Parafianie!

W jubileuszowym 25 roku istnienia naszej parafii chcemy zaprosić Was na Misje Święte, które odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w dniach od 7 do 14 października 2018 roku. W duchu tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła, którego hasło brzmi: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, pragniemy na nowo poznać, przyjąć i głosić prawdę, że Bóg Ojciec z miłości zesłał swojego Syna, aby nas zbawił i przez Ducha Świętego prowadzi dzieło odkupienia w Kościele. On też nieustannie wyzwala człowieka od grzechu i słabości, a przez to daje szansę szczęśliwego ułożenia życia na ziemi i zdobycia błogosławionej wieczności w niebie. Proces ten nie dokonuje się jednak bez współudziału człowieka; jest on zaproszony do nieustannej współpracy z Bogiem i Jego łaską.

Niestety, w wirze codziennego życia, wielu z nas osłabiło lub zgubiło łączność z Bogiem i ludźmi. Stało się to przez brak miłości, obojętność religijną, nałogi, grzechy i niewiarę. Jednak Bóg niezmiennie kocha każdego człowieka i nie pozwoli mu zginąć; kieruje nieustanne wezwanie do nawrócenia, pogłębienia wiary i prawdziwej miłości. W Duchu Świętym umacnia Kościół oraz posyła Maryję, Matkę Miłosierdzia i swoich Apostołów, by ożywiali i strzegli nieustannej odnowy ludzkiego życia i jego owoców.

Słowa zaproszenia na misje kierujemy do wszystkich: tych, którzy są sceptycznie nastawieni, prosimy o odrobinę dobrej woli; tych, którzy aktywnie wyrażają chrześcijańską wiarę, prosimy o zaangażowanie, modlitwę i apostolskie działanie: w domu, wśród krewnych, sąsiadów i znajomych. Sami się w wierze umacniajcie i mówcie innym o Chrystusie i Kościele. Nie bójmy się przyjąć i głosić Ewangelię, która jest Dobrą Nowiną w każdym czasie.

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i jubileuszu 25-lecia istnienia parafii nasze Misje Święte nabierają szczególnego znaczenia. Odkryjmy na nowo to, o co walczyli nasi ojcowie bogaci w patriotyzm i wiarę, oraz to, co dla nas ważne w dzisiejszych czasach, aby nie zatracić tożsamości kim jesteśmy i dokąd zdążamy.

Postarajmy się więc już teraz znaleźć czas i energię na modlitewne i apostolskie przygotowanie do zbliżających się Parafialnych Misji Świętych. Tak zaplanujmy czas, żeby móc włączyć się we wszystkie proponowane punkty programu.

Codziennie prośmy Najświętszą Maryję Pannę Matkę Miłosierdzia, św. Siostrę Faustynę i wszystkich naszych Patronów o szczególne wstawiennictwo u Boga.

Duszpasterze Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim

Program Jubileuszowych Misji Świętych

Misjom przewodniczy ks. dr Zbigniew Sobolewski, Dyrektor Dzieł Misyjnych Ad Gentes.

Niedziela 07.10Najważniejsze pytania: Czy będę zbawiony?
7.00Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00Msza św. w kaplicy w Ząbkowie
11.00Msza św. z nauką dla dzieci
12.00Suma odpustowa w kościele św. Faustyny z procesją eucharystyczną
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich
20.30Apel Jasnogórski
Poniedziałek 08.10Najważniejsze pytania: Jaka jest moja wiara?
9.00Msza z nauką dla wszystkich; po Mszy nabożeństwo za zmarłych parafian
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich
20.30Nabożeństwo za zmarłych parafian i Apel Jasnogórski w kościele św. Faustyny
Wtorek 09.10Najważniejsze pytania: Jaka jest moja miłość?
9.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy Różaniec z udziałem KŻR i grup parafialnych
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy nauka stanowa dla rodziców
20.30Apel Jasnogórski
Środa 10.10W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem
9.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy nabożeństwo dla chorych, samotnych i seniorów z Namaszczeniem Chorych i błogosławieństwem Lourdzkim
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
17.00Nabożeństwo dla dzieci
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy nauka stanowa dla młodzieży pracującej i dorosłych
20.30Apel Jasnogórski
Czwartek 11.10Twoja cześć, chwała
9.00Msza św. z nauką dla wszystkich
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy nauka dla młodzieży (szczególnie kandydatów do bierzmowania)
20.30Wspólnotowa adoracja Jezusa w Eucharystii całej parafii
Piątek 12.10
Dzień spowiedzi
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata
9.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy nabożeństwo pokutne
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy Droga Krzyżowa z lampionami ulicami parafii
Sobota 13.10
Dzień spowiedzi
Z Maryją modlimy się za małżeństwa i rodziny
9.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
16.00Msza św. w Ząbkowie
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich; po Mszy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo dzieci oraz Nabożeństwo Fatimskie zakończone Apelem Jasnogórskim
Niedziela 14.10Ciebie, Boga wysławiamy
7.00Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00Msza św. z nauką dla wszystkich
10.00Msza św. w kaplicy w Ząbkowie
11.00Msza św. z nauką dla dzieci
15.00Msza św. z nauką dla wszystkich
18.00Msza św. z nauką dla wszystkich z udziałem ks. Bpa Tadeusza Pikusa; po Mszy koncert Eleni