LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Wielki Piątek to dzień śmierci Jezusa obowiązuje ścisły post. W piątek i sobotę zapraszamy na adorację od godz. 8.00 Będzie rozpoczynała się Liturgią Godzin tzn. modlitwą brewiarzową: Jutrznią i Godziną Czytań prowadzoną przez księdza.

Nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o 19.00. Będziemy słuchać opisu Męki Pańskiej i adorować krzyż. W tym roku będzie to szczególne przeżycie, gdyż Męka Pańska będzie śpiewana przez scholę i chór. Ofiary składane w ten dzień przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Adoracja do godz. 23.00.