Oddali się w niewolę Maryi

16. listopada, podczas Mszy św. o godz. 18. w naszym sanktuarium uczczono patronkę tego dnia, Matkę Bożą Miłosierdzia, będącą jednocześnie główną patronką Archidiecezji Białostockiej. Tego wieczoru Maryja pozyskała kolejnych swoich czcicieli, pragnących naśladować Ją i za Jej wstawiennictwem wypraszać miłosierdzie Boże dla całego świata. Uczestnicy nabożeństwa zostali gruntownie przygotowani do złożenia Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Opiekun wspólnot Maryjnych w parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ks. Paweł Koc podkreśla, że 33 – dniowe przygotowanie do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi wymagało od wstępujących na tę drogę wielu wyrzeczeń i świadczy o chęci pogłębiania wiary.
Pomysł zaproszenia Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi Ad Iesum per Mariam z Warszawy wyszedł oddolnie od parafian. Spotkania ze wspólnotą odbywały się raz w tygodniu w każdą sobotę, począwszy od 15 października i zgromadziły 47. członków, którzy albo pragnęli odnowić Akt Ofiarowania albo złożyć go po raz pierwszy. Nabożeństwo trwało zwykle 3 godziny (Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja). Uczestnicy tych rekolekcji najbardziej wspominają ponad półgodzinne leżenie krzyżem na podłodze w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, które wzbudziło w nich głębokie refleksje. Po takim duchowym przygotowaniu oraz po spowiedzi świętej wszyscy, chcący wstąpić w szeregi Niewolników Maryi, 16 listopada uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez budowniczego sanktuarium, ks. kan. Stanisława Bogusza, ks. Pawła Koca i ks. Wojciecha Wysockiego. Każdy uczestnik nabożeństwa na samym początku ofiarował Maryi białą różę. Oprawą liturgiczną pokierowała wspólnota z Warszawy, angażując w niej swych nowych członków. Podczas homilii ks. Paweł utwierdził zebranych w przekonaniu, że obrali dobry kierunek, zawierzając Maryi swoje życie, bo Ona jest najkrótszą i najprostszą droga do Zbawiciela. Kapłan zachęcał do pełnienia dzieł miłosierdzia, byśmy kiedyś przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia otrzymali je od Boga. Na zakończenie Mszy św. odbyło się wspólne uroczyste odczytanie Aktu całkowitego poświęcenia się w duchową niewolę Maryi pod przewodnictwem ks. Pawła a następnie złożenie własnoręcznie napisanych modlitw zawierzenia autorstwa św. Ludwika na jego ręce. Każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo. Po Mszy św. można było ucałować relikwie św. Ludwika, zapisać się do Białej Księgi Niewolników Maryi i otrzymać poświęcone łańcuszki z Cudownym Medalikiem, które Niewolnicy noszą na ręku. Mają one przypominać o zobowiązaniach przyjętych na Chrzcie świętym i o odnowieniu ich w przedstawionym nabożeństwie.
Po odmówieniu Różańca w sali konferencyjnej na plebanii odbyła się integracyjna agapa. W radosnej atmosferze można było wymienić się wrażeniami i nowymi pomysłami I właśnie powstała kolejna inicjatywa – modlitwa różańcowa za kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, w pierwsze czwartki miesiąca przed Mszą św. wieczorną. Ks. Paweł ma również propozycje dla wszystkich, którzy świadomie chcą podjąć walkę duchową, konieczną, aby wytrwać w wierze w obecnych, trudnych czasach. Zapowiedział już, że będzie głosił na ten temat konferencje w każdą drugą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 9.00.
I tak, w czasach odchodzenia od wiary i praktyk religijnych Duch Święty nadal działa i gromadzi ludzi o ponadprzeciętnej wrażliwości. Spełniają się słowa Pana Jezusa: „bramy piekielne go (Kościoła) nie przemogą” (Mt 16, 18).
Bożena Zdzieborska