Sakramenty święte

Chrzest

Prosząc o chrzest należy przedstawić odpowiednio wcześniej (około dwóch tygodni) następujące dokumenty:
– zgodę własnego proboszcza
– odpis aktu urodzenia dziecka
– dane personalne rodziców i chrzestnych (z adresem).

Godność chrzestnych mogą piastować wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy, po bierzmowaniu. Chrzestni spoza parafii powinni dostarczyć zaświadczenie swojego proboszcza.

Sakramentu chrztu udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca o godzinie 1100.

Bierzmowanie

Spotkania z bierzmowanymi odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 1700.
Sakrament bierzmowania udzielany jest w rocznicę konsekracji kościoła – 5. października.

Komunia Święta

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ma miejsce w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego na mszy świętej o godzinie 1100.
Przygotowania trwają od września i odbywają się w drugą niedzielę miesiąca po mszy świętej o godzinie 1100.
Rocznica Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w Niedzielę Trójcy Świętej o godzinie 1100.

Małżeństwo

Narzeczeni zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa, umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Na spisanie tego protokołu trzeba przynieść następujące dokumenty:

– dowód osobisty narzeczonego i narzeczonej,
– świadectwo ukończenia religii ostatniej szkoły,
– świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne trzy miesiące,
– świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego – ważne trzy miesiące,
– zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.

Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem parafii – wtedy przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez trzy niedziele.

Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu oraz zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku. Jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu, zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku wystawia kapelan szpitala.

Za zmarłego odprawiana jest Msza święta w 7. i 30. dzień po śmierci.

Prosimy o pełne – związane z przyjęciem Komunii św. – uczestnictwo we mszy św. żałobnej sprawowanej w intencji zmarłej osoby.