Czerwcowy Wieczór Miłosierdzia

18 czerwca, tradycyjnie w trzeci piątek miesiąca odbył się Wieczór Miłosierdzia, tym razem pod przewodnictwem ks. dra Rafała Pokrywińskiego. Homilia podczas Eucharystii oraz rozważania przed Najświętszym Sakramentem dotyczyły osoby św. Józefa, który po Matce Bożej jest największym świętym. Ksiądz Rafał przekonywał, że oddanie się w opiekę Maryi i św. Józefowi jest najskuteczniejszym sposobem dotarcia do Pana Jezusa. Św. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, a przecież nie wybrał bogactw tego świata, Był zwykłym, ubogim cieślą. Swoim życiem udowodnił, że jest godny największego skarbu, który otrzymał od Boga, to znaczy przeczystą żonę Maryję i Jezusa, dla którego został ziemskim ojcem. Serca świętej Rodziny były i są nadal ze sobą zjednoczone. Święty Józef jest patronem na czasy ostateczne. Szczególnie mężczyźni i ojcowie rodzin powinni poznawać jego cnoty i prosić go o wstawiennictwo. O tym, że św. Józef zajmuje szczególne miejsce u Boga mogą świadczyć zatwierdzone przez Kościół Katolicki objawienia.

Dzieci fatimskie w ostatnim objawieniu się Maryi widziały również i św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Z wielu innych objawień św. Józefa zatwierdzonych przez Kościół, dowiadujemy się, że wolą tego świętego jest, aby ludzie pierwsze środy miesiąca ofiarowali ku czci jego Przeczystego Serca na wzór nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, obchodzonego w pierwsze soboty. Według słów św. Józefa „przez to nabożeństwo wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła” Św. Józef w swoich objawieniach wskazuje na Niepokalaną i na Eucharystię. Na każdej Eucharystii wchodzimy w tajemnicę Bożego Serca i mamy szansę oczyścić się z grzechów dzięki miłosierdziu Bożemu.

Wygląda na to, że św. Józef robi się coraz bardziej „aktywny” w naszych czasach. Kościół wydaje się odkrywać jego wielkość i potęgę jego wstawiennictwa, coraz częściej i wyraźniej, zachęcając wiernych do uciekania się pod jego opiekę, czego wyrazem jest obecny rok poświęcony temu wielkiemu świętemu i nasz Wieczór Miłosierdzia.

Bożena Zdzieborska