Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim

Święto Miłosierdzia Bożego

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa w pierwszą niedzielę po Wielkanocy ma być obchodzone Święto Miłosierdzia Bożego. Wskazuje to na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a zwłaszcza dla grzeszników. Pan Jezus związał z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu – jest to obietnica “zupełnego odpuszczenia win i kar”, czyli takiej łaski jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu św. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci , którzy dopiero tego dnia się nawracają mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli są one zgodne z wolą Bożą.

“Chcę – powiedział Pan Jezus do s. Faustyny – aby ten obraz (…) był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (DZ.49) Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególne dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, choćby grzechy jej były jako szkarłat (Dz.699).

Święto to wyszło z wnętrzności (miłosierdzia Mojego) dla pociechy świata całego (Dz.1517) i jest zatwierdzone w głębokościach Moich” (Dz. 420)

 

Serdecznie zapraszamy na mszę świętą odpustową 7 kwietnia, o godz. 11.00

Copyright © 2014 MILOSIERDZIESOKOLOW*PL. All rights reserved. Dsgn:SG