Jubileusz 25-lecia parafii

Nasza parafia została erygowana 25 lat temu, a dokładnie 3 lipca 1993 roku dekretem ks. Władysława Jędruszuka (1918-1994), ówczesnego biskupa drohiczyńskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Bogusz, dzięki któremu możemy dziś cieszyć się piękną świątynią, podniesioną do rangi sanktuarium. Obecny proboszcz ks. kan. Krzysztof Kisielewicz, chcąc uczcić jubileusz 25 lecia istnienia parafii zaprosił wszystkich wiernych do przeżycia Misji Świętych. W specjalnie przygotowanych w tym celu zaproszeniach, rozesłanych do wszystkich parafian, podano szczegółowy program Misji. Ksiądz proboszcz zachęcał do udziału w Misjach zwłaszcza tych parafian, którzy z jakichkolwiek powodów są sceptycznie nastawieni do Kościoła i tracą tożsamość chrześcijańską. Jubileuszowe Misje Święte odbyły się od 7 do 14 października pod przewodnictwem ks. dra Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora Dzieł Misyjnych „Ad Gentes”. W programie znalazły się katechizmowe nauki dla różnych stanów i grup wiekowych. Misjonarz podejmował m. in. refleksje nad fundamentalnymi zagadnieniami wiary, zachęcał do głębszego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Dzielił się z rodzicami swoimi przemyśleniami dotyczącymi wychowania dzieci, błogosławił ludzi chorych, samotnych oraz seniorów i dzieci. Modlił się za zmarłych. Prowadził adorację Jezusa w Eucharystii, przewodniczył nabożeństwom pokutnym, różańcowym i Drodze Krzyżowej ulicami parafii. Małżonkowie mieli możliwość odnowienia swoich przyrzeczeń małżeńskich. Każdy dzień kończył się podsumowaniem i Apelem Jasnogórskim. W sobotę po zakończeniu Nabożeństwa Fatimskiego wokół kościoła ks. proboszcz zawierzył przy krzyżu misyjnym całą parafię Matce Najświętszej.

Kulminacyjnym dniem obchodów jubileuszowych była niedziela 14 października. Na wszystkich Mszach świętych parafianie odnawiali swoje przyrzeczenia chrzcielne, zaś na wieczornej Eucharystii z udziałem Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa odśpiewano uroczyste Te Deum w podziękowaniu Panu Bogu za duchowe owoce misji i za 25 lat Bożej opieki nad parafią.

W dowód uznania za świadectwo chrześcijańskiego życia oraz troskę o rozwój życia religijno-społecznego ks. Biskup przyznał brązowe medale Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej trzem małżeństwom: Hannie i Mirosławowi Grochowskim, Halinie i Andrzejowi Jagiełłom oraz Bożenie i Grzegorzowi Zdzieborskim. Po Mszy św. odbył się koncert Eleni, który dostarczył zebranym dodatkowych wzruszeń. Na zakończenie ks. proboszcz wręczył wokalistce piękny bukiet białych róż, dziękując jej oraz zespołowi za uświetnienie naszej uroczystości. Nie mogło zabraknąć ulubionej pieśni papieża Jana Pawła II – „Barki” zaśpiewanej wspólnie z ks. Biskupem i wiernymi dla podkreślenia obchodów XVIII Dnia Papieskiego.

tekst: Bożena Zdzieborska
fot. Robert Romaniuk