Jubileusz Księdza kanonika Stanisława Bogusza

29 września, w święto swojego  patrona, św. Michała Archanioła, ksiądz kanonik Stanisław Michał Bogusz – emerytowany proboszcz i kustosz naszego Sanktuarium  obchodził  swoje 80. urodziny.  Eucharystię w intencji dostojnego jubilata sprawował w koncelebrze z gośćmi z sokołowskiej konkatedry – dziekanem ks. prałatem Andrzejem Krupą i ks. infułatem Janem Sobechowiczem, obecny proboszcz ks. Krzysztof Kisielewicz. Licznie zgromadzeni na tej Mszy świętej parafianie mieli okazję podziękować Bogu za  tak wspaniałego kapłana i poprzez swoich przedstawicieli złożyć mu życzenia. Przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych dziękowali jubilatowi za to, że dobrze wykorzystał swoje talenty i wybudował piękną świątynię oraz przyczynił się do podniesienia jej do rangi Sanktuarium. Dzięki niemu kult Miłosierdzia Bożego może szerzyć się również i w naszej diecezji. Starsi parafianie dokładnie pamiętają z jakimi problemami musiał zmierzyć się ks. Stanisław, rozpoczynając budowę. W swojej wypowiedzi przypomniał zebranym o tych faktach senior ks. J. Sobechowicz. Jednak dzięki dużej determinacji własnej oraz przy pomocy przyjaciół ks. Stanisław wybudował zarówno plebanię jak i kościół, który obecnie zachwyca przybywających do niego gości. Jubilat nie przypisuje jednak sobie tych zasług, ale jak twierdzi: „To Pan zbudował tę świątynię, a ja byłem tylko narzędziem w Jego ręku”.

Ks. Stanisław Bogusz otrzymał wiele życzeń i kwiatów zarówno od księży jak też od parafian. Kosz z symbolicznymi 80. różami jubilat postawił przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, do której ma szczególne nabożeństwo. Zasługi jubilata docenił również ks. Biskup Piotr Sawczuk, którego list został odczytany przez dziekana, ks. A. Krupę. Ks. Biskup. napisał w nim m.in. „Dla kapłana nie może być większej satysfakcji niż ta, która płynie ze świadomości, że Chrystus mógł się nim posłużyć w swoim dziele zbawienia”.

Ks. Bogusz do dziś nie traci pogody ducha i chociaż przebywa na zasłużonej emeryturze, to w dalszym ciągu aktywnie włącza się w duszpasterski wysiłek kapłanów posługujących w naszej parafii. Życzymy mu zdrowia i dalszych sukcesów na kapłańskiej drodze.

Bożena Zdzieborska