Listopadowy Wieczór Miłosierdzia
W trosce o czystość serca

Podczas Wieczoru Miłosierdzia ks. kan. dr Tomasz Szmurło, proboszcz  parafii Repki            i Szkopy, odprawił Mszę św.  w koncelebrze z  ks. proboszczem kan. Krzysztofem Kisielewiczem,  a następnie poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu.

Temat Wieczoru koncentrował się wokół słowa Bożego, czytanego podczas liturgii. Ewangelia o wypędzeniu przez Pana Jezusa przekupniów ze świątyni posłużyła ks. Tomaszowi do refleksji nad stanem czystości naszych serc.

Dla Pana Jezusa i wszystkich  Jemu współczesnych żydów, świątynia jerozolimska przedstawiała wielką wartość, jako  miejsce modlitwy, składania ofiar i głoszenia Królestwa Bożego. Jednak  w swoim nauczaniu Jezus zapowiedział, że rola świątyni zbudowanej z kamieni, niebawem się skończy („nie zostanie z niej kamień na kamieniu”). Teraz świątynią ma stać się serce człowieka i to właśnie w nim każdy z nas może spotkać się z Bogiem. W  homilii ks. Tomasz zachęcał do odnowienia tajemnicy chrztu świętego i uważnego spojrzenia na rzeczywistość grzechu. Jako grzesznicy jesteśmy „zbójcami” i kiedy wchodzimy do świątyni czynimy ją „jaskinią zbójców”. Musimy jednak pamiętać, że Chrystus jest silniejszy od wszystkich naszych grzechów     i zawsze zwycięża.  Na tym świecie ciągle trwa walka między ludzkim grzechem a świętym Bogiem. Świadomość, że Jezus swoją łaską może ,,wypchać ” z nas grzech, powinna zachęcić nas do współpracy z Nim, do spowiedzi, do osobistej modlitwy  oraz wspólnotowej podczas  Eucharystii. Trzeba postawić granice złu, bronić czystości serca, być czujnym, aby nie dopuszczać do głosu złych myśli i intencji.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu jak zwykle przywoływaliśmy Ducha Świętego, aby wszedł do wszystkich przestrzeni naszych serc i uporządkował je, leczył z różnych kompleksów i zranień, oczyszczał je z grzechów i ogarnął nas swoją Miłością. Dziękowaliśmy Jezusowi i prosiliśmy Go o wszelkie łaski potrzebne  życiu. Z chóru popłynęły piękne pieśni uwielbieniowe pod kierunkiem państwa Grochowskich, które ubogaciły refleksje ks. Tomasza         i wprowadziły modlitewny nastrój.

Bożena Zdzieborska