Majowy Wieczór Miłosierdzia

19 maja podczas Wieczoru Miłosierdzia w naszym sanktuarium gościliśmy ks. Roberta Grzybowskiego, który przybył ze swoją grupą ze Szkoły Nowej Ewangelizacji. Podczas Eucharystii Ks. Robert wygłosił homilię opierając się na Adoracji apostolskiej papieża Franciszka ,,O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie”. Stwierdził, że prawdziwa wiara jest zawsze oparta na słowie Bożym, a prawdziwa modlitwa prowadzi do bliskości pomiędzy ludźmi. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że nasza pobożność jest iluzoryczna. Prawdziwy chrześcijanin podejmuje własną inicjatywę, włącza się w życie parafii, przychodzi innym z pomocą, stara się świętować nawet najmniejsze sukcesy i zawsze konfrontuje swoją postawę z postawą Jezusa Chrystusa.

Po Eucharystii nie było tradycyjnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zamiast tego mogliśmy wysłuchać poglądowego wykładu na temat uczynków miłosiernych względem ciała. Ks. Robert omówił je w oryginalny sposób. Każdy ,,uczynek” został przedstawiony w sposób graficzny i poparty wieloma przykładami wziętymi z życia codziennego. Na przykład uczynek ,,więźniów pocieszać” nie dotyczy tylko odwiedzania ludzi odosobnionych w więzieniach, ale może odnosić się do ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu itp. To ludzie, którzy cierpią w więzieniach swoich uzależnień. Następnie zostaliśmy zachęceni do tego, żeby odnaleźć siebie w przestrzeni tych problemów. Modliliśmy się, prosząc o światło, aby Pan Bóg przyszedł do wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Uczestnicy Wieczoru mogli zabrać ze sobą wypisane na kartkach zadania do zrealizowania w domu jako praktyczna realizacja uczynków miłosierdzia. Podczas spotkania miłosierdzie świadczyły siostry salezjanki. Przez cały czas zajmowały się dziećmi, które przyszły do kościoła ze swoimi rodzicami.

Następne spotkanie kończące prace roku ewangelizacyjnego odbędzie się w piątek i sobotę 23 i 24 czerwca. Będzie to forum charyzmatyczne z konferencjami, świadectwami, adoracją Najświętszego Sakramentu i koncertem uwielbieniowym. Serdecznie zapraszamy.

Bożena Zdzieborska

 

fot. ks. Radosław Żukowski