Niedziela Palmowa

Wierni przyszli z palmami do kościoła, aby uczcić Pana Jezusa jako Króla, który wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, gdzie został ostatecznie skazany i zabity. Przed Mszą św. o godz. 11.00 dzieci zgromadziły się przed kościołem i powitały Jezusa w osobie ks. proboszcza. Po odczytaniu Ewangelii wg św. Łukasza o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy ks. proboszcz pokropił wodą święconą wszystkich zebranych przed kościołem i idąc na czele procesji w kościele pokropił również wszystkich zebranych.

Czytania mszalne o męce Jezusa i czerwony kolor szat liturgicznych wprowadziły poważny nastrój, właściwy do przeżywania całego Wielkiego Tygodnia. Jednak dla dzieci tego dnia najważniejsze okazały się pięknie wykonane w domu palmy, którymi mogły pochwalić się przed innymi. Ks. proboszcz nagrodził wszystkie dzieci batonikami a wykonawcy najpiękniejszych palm otrzymali nagrody.

Bożena Zdzieborska