Niewolnicy Maryi

W poniedziałek 31maja 2021 r. w naszym Sanktuarium  po Mszy św. wieczornej19 osób ofiarowało się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, stając się Jej duchowymi ,,niewolnikami miłości”. Do tej chwili wszyscy przygotowywali się indywidualnie w swoich domach oraz wspólnie w kościele (w środy i piątki) pod kierunkiem parafialnego opiekuna kółek różańcowych, Ks. Pawła Koca. To dzięki księdzu Pawłowi, zainteresowani zawierzeniem otrzymali specjalne książeczki z modlitwami  na 33 dni, wg św. Ludwika de Montforta.

Termin ,,niewola miłości” zaczerpnięty jest z traktatu wyżej wymienionego świętego Ludwika. Polega  na świadomym i dobrowolnym obraniu Jezusa Chrystusa za swego Pana i Zbawiciela, a więc tak naprawdę, to odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Najprostszą drogą do Jezusa jest Maryja. Ona na pewno doprowadzi do swego Syna, każdego, kto odda się Jej w niewolę miłości. Istotą tego nabożeństwa jest więc także  naśladowanie Maryi – przyjęcie Jej postawy pokornego poddania się woli Bożej.

Podczas Mszy św. ks. Paweł modlił się w intencjach tych, którzy zdecydowali się na wejście na drogę duchowego niewolnictwa Maryi. Po Eucharystii kapłan poprosił zainteresowane osoby przed obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Tu odśpiewano Hymn do Ducha Świętego a następnie  odbyło się indywidualne zawierzenie poprzez odczytanie Aktu ofiarowania. Ks. Paweł zauważył, że Maryja  Ostrobramska jest Matką w stanie błogosławionym. Dzień zawierzenia opatrznościowo wypadł w Święto Nawiedzenia N.M.P., która po Zwiastowaniu  nawiedziła św. Elżbietę, niosąc w swoim łonie do niej Pana Jezusa.

Kapłan poświęcił łańcuszki z Cudownym Medalikiem, które  noszone przez ,,niewolników Maryi” na ręku, mają im przypominać o ich oddaniu w niewolę miłości.

Na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski. Maryja  w darze wdzięczności otrzymała piękną biało-niebieską kompozycję kwiatową, a ks. Paweł drobny upominek wraz z życzeniami opieki Matki Bożej.

Bożena Zdzieborska