Pasterka 2019

Jak co roku uroczystą Pasterkę poprzedziło modlitewne czuwanie. Juz o godz. 23.15 rozpoczął się program słowno-muzyczny. Schola pod czujnym okiem dyrygenta ks. Błażeja wykonała a’cappella nastrojowe kolędy m. in. „Gdy śliczna Panna”, „Jezu śliczny Kwiecie”, „Mizerna, cicha”, które przeplatane były bożonarodzeniowymi wierszami. Tradycyjnie przed północą ks. proboszcz złożył życzenia i kapłani podzielili się opłatkiem ze zgromadzonymi w świątyni wiernymi. Następnie rozpoczęła się uroczysta Pasterka.

fot. Robert Romaniuk