Październikowy Wieczór Miłosierdzia

Podczas Wieczoru Miłosierdzia swoimi refleksjami podzielił się z wiernymi diecezjalny moderator ruchu Światło- Życie z Siedlec, ks. Kamil Duszek.. Podczas homilii stwierdził, że dziś człowiek gubi swoją duchową tożsamość i nie żyje zgodnie z wolą Bożą. Przywołał proroczą diagnozę ks. Blachnickiego – założyciela ruchu oazowego.  Kapłan ten łączył rozbicie wewnętrzne człowieka z przesytem informacji, które docierają przez media do odbiorców. Dziś jeszcze bardziej obserwuje się zagubienie  w chaosie medialnym. Przerost, często sprzecznych ze sobą informacji jest  powodem konsumpcyjnego nastawienia człowieka, którym łatwo jest wtedy manipulować. Niemożliwa realizacja wszystkich rozbudzonych przez media pragnień jest powodem licznych depresji. Do prawidłowego dokonywania wyborów życiowych  potrzebne jest światło, które wierzący człowiek powinien czerpać z Biblii. Dobre zrozumienie przesłania płynącego ze słowa Bożego pomaga odkrywać tożsamość ludzką. Już z Księgi Rodzaju dowiadujemy się o zamyśle Boga w stosunku do człowieka. Mężczyzna ma być wojownikiem, obrońcą.  Siła kobiety leży w jej pięknie i harmonii wewnętrznej i zewnętrznej. Oboje powołani są do wzajemnego uzupełniania się, rozwijania relacji i razem stanowią autoportret Boga. Obecnie świat  wypacza istotę kobiecości        i męskości. Kobietę traktuje przedmiotowo a u mężczyzny neguje jego siłę lub odwrotnie, przedstawia go jako pozbawionego uczuć brutala. Wpływ mediów sprawia, że ludzie zapominają    o swoim prawdziwym powołaniu.

Ksiądz Kamil zachęcał do wsłuchiwania się w głos Boga, zwłaszcza przed Najświętszym Sakramentem, aby odkrywać swoja prawdziwą tożsamość. Podał przykład biblijnego Dawida, syna Jessego, który nawet przez własną najbliższą rodzinę został zepchnięty na margines. Nikt nie widział w nim prawdziwego mężczyzny, tylko chłopca, który co najwyżej nadaje się do pilnowania owiec. Jednak  Bóg nie zważał na jego wygląd zewnętrzny i to właśnie n a niego skierował uwagę proroka Samuela, aby namaścił go na nowego króla Izraela. I tak  pozornie nie nadający się na wojownika młodzieniec, stał się jednym z największych bohaterów Starego Testamentu..

Wieczory Miłosierdzia są doskonałą okazją do głębszego zastanowienia się nad swoim powołaniem. Dają możliwość do wyciszenia, do  uwielbienia Boga i wsłuchiwania się w Jego głos.

Boże błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem daje siłę do pokonywania wszelkich  życiowych trudności.

Bożena Zdzieborska