Rekolekcje i adwentowy Wieczór Miłosierdzia

Tegoroczne rekolekcje adwentowe poprowadził ks. Wojciech Łuszczyński, młody ksiądz z trzy i pół letnim stażem, aktualnie student filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kapłan w bardzo przystępny sposób podjął refleksję nad genezą grzechu i jego rozprzestrzenieniem w świecie w oparciu o perykopy biblijne z początkowych rozdziałów Księgi Rodzaju. Na ich kanwie ks. Wojciech rozwinął homilię o skutecznych sposobach walki z grzechem i zachęcał do nawrócenia, podając przy tym wiele przykładów z życia.

Wieczór Miłosierdzia został poświęcony modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, aby młodzi ludzie nie lękali się oddać swego życia na służbę Chrystusowi. Zebrani wierni pod kierunkiem księdza Wojciecha, wpatrując się w Najświętszy Sakrament dziękowali Bogu za cud Wcielenia oraz uwielbiali i błogosławili Króla Miłosierdzia. Nie mogło zabraknąć też modlitwy do Matki Bożej, bo to Ona jest wzorem dla wszystkich powołanych do służby Bogu oraz wychowawczynią powołań kapłańskich. Zebrani modlili się Litanią Loretańską i wysłuchali pięknej modlitwy papieża Pawła VI o powołania kapłańskie. Na koniec zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

Bożena Zdzieborska