Arka Miłosierdzia laureatem Festiwalu Piosenki Religijnej

W Siemiatyczach, już po raz 28,  odbył się Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” PODLASIE 2021. W tym roku, jego hasłem przewodnim były słowa bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać”.  Udział w nim wzięła, działająca w naszej parafii, schola dziecięca „Arka Miłosierdzia”. Dzieciaki wykonały jeden z hymnów Światowych Dni Młodzieży pt „Emmanuel” i decyzją jury otrzymały I miejsce w swojej kategorii. Wyjazd był również  okazją do zobaczenia innych zespołów, wspólnej radości, integracji i modlitwy. Wszystkim dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Magdalena Chomać