Sukcesy w konkursie religijnym

„W mocy Bożego Ducha – jestem misjonarzem w moim środowisku” – pod takim hasłem odbyła się IX Edycja Diecezjalnego Konkursu Religijnego dla uczniów szkół podstawowych. Jego podsumowanie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach 9 maja 2019 r. W uroczystości wziął udział ks. bp Tadeusz Pikus. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli katechetów z terenu Diecezji Drohiczyńskiej. W konkursie wzięło udział 295 uczestników ze szkół podstawowych z terenu diecezji. Nadesłano 269 prac. Konkurs obejmował 3 kategorie: plastyczna klasy I-III, praca plastyczna lub praca literacka klasy IV-VIII oraz dla katechetów projekt edukacyjny. Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła 51 uczniów i 4 katechetów.

Zanim wręczono nagrody laureatom uczestnicy mieli okazję obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów szkoły w Sabniach, która była organizatorem konkursu. Artyści przypomnieli postać św. Stanisława Kostki, którego dewizą były słowa: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”.

Dyplomy i nagrody poszczególnym laureatom wręczył ks. bp Tadeusz Pikus, Adam Skup – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Siedlcach, ks. kan. Krzysztof Mielnicki – Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej, Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Wyszyński.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zajęli czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych.
I miejsce – Oliwia Flakowska kl. I a (praca plastyczna) opiekun p. Bożena Zdzieborska
II miejsce – Julia Flakowska kl. VI b (praca literacka) opiekun p. Hanna Grochowska
II miejsce – Bartosz Czaczkowski kl. VII c (praca literacka) opiekun ks. Mariusz Kroll
II miejsce – p. Bożena Zdzieborska wraz z uczniami kl. V c Kacprem Kruszewskim i Natalią Parzonką (projekt edukacyjny).
Wyróżnienie otrzymała Kamila Przywóska z Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi – opiekun Katarzyna Jendrzejewska

Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że mamy misjonarzy w swoim środowisku.

Bożena Zdzieborska