Świąteczne spotkanie grup parafialnych

Po wieczornej Mszy św. w niedzielę 26 stycznia odbyło się spotkanie grup parafialnych w plebanii pod przewodnictwem ks. Błażeja Samociuka. Przybyli przedstawiciele chóru, kółek różańcowych, parafialnej Caritas i kręgu biblijnego. Ks. Błażej rozpoczął spotkanie wspólną modlitwą, a następnie rozdzielił między wszystkich zebranych opłatki i złożył serdeczne życzenia. Po podzieleniu się opłatkiem zebrani goście częstowali się wspólnie przygotowanymi smakołykami i w miłej świątecznej atmosferze śpiewali kolędy i pastorałki w rytm wyświetlanego na ścianie karaoke. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim oraz kapłańskim błogosławieństwem.

Bożena Zdzieborska