Tydzień Misyjny

Niedziela 20 października br. rozpoczęła w Kościele Tydzień misyjny. Na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci naszej parafii miały okazję na własne oczy zobaczyć i porozmawiać z prawdziwym misjonarzem. Dzięki staraniom ks. proboszcza Krzysztofa Kisielewicza przyjechał do nas o. Marcin Szwarc ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów z Kodnia. Dzieci otrzymały zadanie, aby pomodlić się za misjonarzy przynajmniej jednym Zdrowaś Maryjo… Ojciec Marcin poprosił również o wsparcie finansowe. Jako cegiełki na cele misyjne były po Mszy św. rozprowadzane kalendarze.

W październiku na nabożeństwach różańcowych pamiętaliśmy o misjach. Również w szkołach dzieci uwrażliwiane są na potrzeby misjonarzy i ich podopiecznych. W Szkole Podstawowej nr 2 od lat prowadzona jest akcja „Adopcja na odległość”. Zebrane środki finansowe przekazywane są do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, a następnie wędrują do naszego rodaka ks. Piotra Pazińskiego do Demokratycznej Republiki Konga na potrzeby jego misji.

Módlmy się za misjonarzy i nie bądźmy obojętni na ich los.