w naszym Sanktuarium Dożynki powiatowe i parafialne

Dziękczynienie za tegoroczne plony i pracę rolników  Powiatu Sokołowskiego odbyło się  w niedzielę 27  sierpnia.  Rozpoczęto  je o godz. 12.00 Mszą Świętą , którą  pod przewodnictwem J E Piotra Sawczuka koncelebrowali:dziekan sokołowski, ks. prałat Andrzej Krupa, ks. kanonik Stanisław Bogusz oraz proboszcz Sanktuarium, ks. kan. Dariusz Kujawa. Przed Eucharystią ks. proboszcz serdecznie powitał licznie zebranych gości, wśród których wymienił parlamentarzystów: wiceministra zdrowia, senatora RP p. Waldemara Kraskę, posłów na sejm:p. Marka Sawickiego i p. Macieja Górskiego, samorządowców z terenu Powiatu Sokołowskiego na czele z gospodarzami uroczystości, p. Elżbietą Sadowską – Starostę Sokołowskiego, p. Jacka Odziemczyka – Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego, p. Ryszarda Domańskiego – wicestarostę oraz rolników uczestniczących w Eucharystii na czele ze starostami Dożynek państwem Ewą i Mariuszem Pacelt.

Do kościoła zostały  wniesione przepiękne wieńce dożynkowe wykonane przez przedstawicieli poszczególnych samorządów z terenu Powiatu  Sokołowskiego oraz delegację wieńcową z Przeździatki – Kolonia, reprezentującą naszą parafię.

Na prośbę starostów Dożynek  ks. Biskup poświęcił wieńce i ziarno na przyszłoroczne zasiewy. W liturgię zaangażowali się samorządowcy, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca ,,Sokołowianie” oraz parafialny zespół wokalny.

Homilię wygłosił JE Piotr Sawczuk. Zachęcał zebranych do zawierzenia nauce Kościoła biorąc za wzór naszych przodków, zwłaszcza pochodzących z wiejskich rodzin, dla których wiara i miłość do Ojczyzny stanowiły fundament życia. Niepokojące problemy współczesnych rolników  można pokonać tylko razem z Panem Bogiem. ,,Ale czy ludzie dziś jeszcze wierzą w Jezusa Chrystusa, który może im dać zbawienie ?”- zadał retoryczne pytanie ks. Biskup. Świat potrzebuje teraz miłości i przebaczenia i oczekuje od Kościoła zmian w jego nauczaniu. Kościół jednak ma stać na straży niezmiennych chrześcijańskich wartości. Szacunek należy się również tym, którzy Jezusa nie znają i nie są członkami Kościoła. Jest jednak nadzieja, że nowo powstające grupy formacyjne przyczynią się do ewangelizacji obojętnych religijnie środowisk.

Ksiądz Biskup pochwalił wysoki poziom artystyczny wykonanych wieńców dożynkowych    i podziękował  ludziom związanym z rolnictwem, ogrodnikom, sadownikom, hodowcom zwierząt i pszczelarzom za ich pracę.

Na zakończenie popłynęły podziękowania ze strony p. Elżbiety Sadowskiej, która wyraziła wielkie uznanie dla wszystkich kapłanów na czele z ks. Biskupem za ich duszpasterską posługę na rzecz społeczności rolniczej i w darze dla parafii ofiarowała od starostwa prezent – urządzenie czyszczące do kostki brukowej. Pochwaliła również zaangażowanie dzieci i młodzieży z zespołu ,,Sokołowianie” i wszystkich, którzy  w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej dziękczynnej Eucharystii a zwłaszcza rolników i ich przedstawicieli, którzy wykonali tak piękne wieńce. Zaprosiła też zebranych na dalszą część obchodów dożynkowych podczas których zostaną wręczone nagrody w konkursie na ,,Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” i odznaczenia dla zasłużonych rolników.

Słowa wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości wyrazili również ks. proboszcz i ks. Biskup, który na zakończenie pobłogosławił zebranych.

Po Mszy Świętej ustawił się przed kościołem barwny korowód dożynkowy, aby następnie w radosnym nastroju przejść na teren gospodarstwa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w celu dalszego celebrowania święta plonów.

Bożena Zdzieborska