Wieczór Miłosierdzia

Na Wieczorze Miłosierdzia gościliśmy ks. Piotra Jarosiewicza – rekolekcjonistę, zaangażowanego w duszpasterstwo młodzieży i Szkołę Nowej Ewangelizacji w Łochowie. Na to spotkanie zaproszeni byli szczególnie kandydaci do sakramentu bierzmowania i ich rodzice. Wszyscy obecni na mszy św. wysłuchali homilii opartej na perykopie biblijnej J 14,1-6. Ks. Piotr skupił się na interpretacji słów Jezusa: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Chrystus objawia prawdę o nas samych i wyznacza indywidualną drogę życia każdemu człowiekowi. Nie pozostawia nikogo bez pomocy. Trzeba tylko, abyśmy Mu zaufali i odkryli jakie ma w stosunku do nas plany. Ważne decyzje życiowe powinny być poprzedzone modlitwą do Ducha Świętego i lekturą Biblii, gdyż słowo Boże w niej zawarte ma wymiar ponadczasowy. Ks. Jarosiewicz podał wiele przykładów z własnego życia, które potwierdzają tą tezę. Przestrzegł, żeby swojej wiary nie budować na emocjach i uczuciach, ale prosić Boga o jej przymnożenie. Stwierdził, że można całe życie chodzić do kościoła i modlić się, a mijać się z żywym Bogiem. Znajomość formuł modlitewnych nie oznacza, że dobrze się modlimy. W prawdziwym kontakcie z Bogiem otrzymamy od Niego pomysły, inspiracje, motywację i radość z tego, że można dzielić się sobą z innymi. Otrzymamy też siły do wykonania zadań, które czasem, jak sądzimy przerastają nasze możliwości. Wszystkie sprawy powinniśmy oddawać Bogu, aby On je błogosławił.

Ks. Piotr przyznał, że w pierwszych latach kapłaństwa podejmował inicjatywy duszpasterskie, kierując się przede wszystkim swoimi zdolnościami i ambicjami. Ostatnio Pan Bóg postawił go przed zadaniem, o którym nie miał pojęcia. Nie wiedział np. jak może pomóc Eli, piętnastoletniej dziewczynce, która po wypadku samochodowym leży w śpiączce w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Potrzeba jest dużo pieniędzy na jej rehabilitację. Zaraz przyszły natchnienia, na które ks. Piotr odpowiedział działaniem. Napisał, wydał i teraz rozprowadza książkę pt. „Modlitwa, post, jałmużna”, z której dochód jest przeznaczony na leczenie wspomnianej dziewczynki. Znaleźli się ofiarni i pomocni ludzie, bo Pan Bóg w trudnych chwilach nie zostawia nas samych.

W drugiej części Wieczoru podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ks. Piotr rozważał perykopę o cudzie na weselu w Kanie Galilejskiej i zachęcił zebranych do refleksji nad swoim życiem. Każdy miał odpowiedzieć sobie na pytanie: Czego mi brakuje w życiu? Brak wina na weselu nie okazał się dla Jezusa problemem. Nasze problemy również mogą być rozwiązane, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Rekolekcjonista zachęcał zebranych do uwielbiania Pana Jezusa w spontanicznej modlitwie oraz poprzez wspólny śpiew. Zaprosił do ołtarza, do Najświętszego Sakramentu, aby przez chwilę dotknąć monstrancji i w ciszy prosić o pomoc. Każdy mógł zabrać ze sobą do domu wylosowany fragment z Pisma Świętego i potraktować go jako wskazówkę do swojego życia.

Spotkanie zakończyło się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem jak w Lourdes. Ksiądz proboszcz Krzysztof Kisielewicz podziękował gościowi za jego świadectwo żywej wiary i zachęcił do zakupu książki jego autorstwa.

Bożena Zdzieborska