Wieczór Miłosierdzia

Wieczór Miłosierdzia, który odbył się w naszym sanktuarium w piątek 20 kwietnia poprowadził znany nam już z wcześniejszych spotkań ojciec Łukasz Prausa, założyciel i opiekun Wspólnoty Ewangelizacyjnej św. Wincentego Pallottiego. Najpierw została odprawiona Msza św. w koncelebrze z ks. proboszczem Krzysztofem Kisielewiczem, a następnie wierni modlili się przed Najświętszym Sakramentem pod kierunkiem ks. Łukasza. Kapłan starał się otworzyć zebranych na działanie Ducha Świętego, rozpalić nasze serca i umocnić wiarę w obecność Jezusa zmartwychwstałego, który chce pomagać ludziom wszędzie i w każdym czasie. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest miejscem uprzywilejowanym, tu można liczyć na szczególne łaski.

Ks. Łukasz poprosił do pierwszych ławek ludzi, którzy mają problemy z poruszaniem się, chodzą o kulach, dotkniętych różnymi innymi dolegliwościami oraz uzależnionych od alkoholu i narkotyków a także tych, którzy modlą się w intencji chorych i uzależnionych. Kilku osobom, którzy odważyli się przyznać publicznie do swoich słabości i podeszli bliżej prezbiterium, ojciec Łukasz sprawił niespodziankę. Podszedł do nich, pytał o miejsce zmian chorobowych i modlił się o uzdrowienie. Byliśmy świadkami uzdrowień kilku kobiet, które podeszły o kulach, a odeszły bez potrzeby posługiwania się nimi oraz widzieliśmy spoczynki w Duchu Świętym. Ojciec Łukasz stwierdził, że jest to dowód na działanie obecnego w świątyni Pana Jezusa, który pragnie uzdrawiać fizycznie i duchowo. Wielka radość uzdrowionych udzieliła się zebranym w kościele. Ludzie dziękowali Miłosiernemu Jezusowi gromkimi brawami i śpiewem pieśni dziękczynnych. Wielu uczestników Wieczoru Miłosierdzia odczuło pokój w sercu i radość ze spotkania ze Zmartwychwstałym w sakramencie pokuty oraz doznało ustąpienia dolegliwości. Ci, którzy otworzyli się na łaski Boże mogli oddać swoje problemy Jezusowi, który w Najświętszym Sakramencie przechadzał się po wszystkich nawach kościoła, niesiony w monstrancji przez ojca Łukasza.

Dziękujemy ks. Łukaszowi, który wzorem Jezusa Chrystusa pochyla się nad ludźmi, świadcząc o miłosierdziu dobrego Boga oraz ks. Radkowi, który go zaprosił i również wspólnie z o. Łukaszem modlił się nad ludźmi prosząc o uzdrowienie i uwolnienie w posłudze nakładania rąk. Dziękujemy również scholi i państwu Grochowskim za oprawę muzyczną i piękny śpiew, który zjednoczył zebranych we wspólnocie serc wielbiących Boga.

Kto chciałby podzielić się tym, co Jezus dokonał tego wieczoru może napisać na adres naszej parafii lub osobiście złożyć świadectwo w zakrystii. Będzie ono umieszczone w Księdze Łask.

Bożena Zdzieborska

fot. Robert Romaniuk