Wieczór Miłosierdzia

15 lutego na Wieczór Miłosierdzia do naszego Sanktuarium został zaproszony ks. kan. Andrzej Witerski, egzorcysta i koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym. W koncelebrze z ks. kan. Stanisławem Boguszem odprawił on Mszę św. a następnie przed Najświętszym Sakramentem poprowadził część adoracyjną. Na początku starał się otworzyć zebranych na działanie Ducha Świętego, a następnie odwołując się do fragmentów Ewangelii i Listów św. Pawła przypomniał wszystkim, jakie cechy ma prawdziwa miłość i że to Bóg jest Miłością. Niestety zapominają o tym niektórzy małżonkowie, o czym świadczą coraz liczniej rozpadające się małżeństwa. Ks. Andrzej podczas Wieczoru Miłosierdzia starał się przekonać zebranych do pogłębionej refleksji nad słowem Bożym. W homilii nawiązał do okresu Bożego Narodzenia, porównując owinięcie przez Maryję Dzieciątka Jezus w pieluszki do owijania przez nas najważniejszej istoty Bożego Narodzenia w liturgię, dekorację, kolędy itp.,co nie zawsze idzie w parze z głębią wiary. Gdy odwinie się z tych „pieluszek” Jezusa ujrzymy Jego nagie Cało. Św. Paweł naucza w Pierwszym Liście do Koryntian (12,27) „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.” Kościół jako mistyczne Ciało Jezusa ma w sobie Ducha Jezusowego – Ducha Świętego, który w swojej mocy uzdalnia wszystkich do działania zgodnie z wola Bożą. Owocami działania Ducha wg Listu św. Pawła do Galatów (5.22) są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy jaka powinna być prawdziwa miłość (min. cierpliwa, łaskawa, nie pamięta złego, wszystko znosi). Uczestnicy spotkania słysząc to mieli okazję stanąć w prawdzie i podjąć osobisty i małżeński rachunek sumienia. Zawierzyli życie swoje i bliskich Panu Jezusowi oraz zostali zachęceni do apostołowania w swoim środowisku. i do nadziei, która zawieść nie może (Rz 5.5). Ks. Andrzej poprosił o modlitwę za małżonków i za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni przed Najświętszy Sakrament, gdzie poprzez modlitwę wstawienniczą w parach wypraszali łaski u Miłosiernego Jezusa za siebie nawzajem. Śpiew scholi parafialnej ubogacił w znacznym stopniu przebieg Wieczoru Miłosierdzia.

Bożena Zdzieborska

fot. Robert Romaniuk