Z Panem Bogiem w nowy rok szkolny

Na niedzielnej Eucharystii (20 września) o godz. 11.00 zgromadziły się dzieci naszej parafii, aby otrzymać błogosławieństwo na czas nauki szkolnej.

Msze święta o godz. 11.00 przeznaczone są dla dzieci i to właśnie one w szczególny sposób w niej uczestniczą. Dziś dziecięca obstawa liturgiczna była szczególnie uroczysta, aby podkreślić rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego pod patronatem św. Stanisława Kostki.

Na początku, przed Mszą św. usłyszeliśmy wywiad ze św. Stanisławem, którego życie może zdumiewać dojrzałością duchową w tak młodym wieku. Dzieci przygotowały też czytania, śpiew psalmu i oprawę muzyczną, modlitwę wiernych i procesję z darami. Do ołtarza, tym razem przyniesione zostały oprócz hostii i wina również różaniec i plecak.

Wszystkie dzieci z klas pierwszych, rozpoczynające naukę w szkole przyniosły swoje tornistry, które ks. proboszcz poświęcił.

Dzieci z klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały poświęcone różańce. Wszyscy wysłuchali Listu Pasterskiego ks. bpa Piotra Sawczuka na Dzień Środków Społecznego Przekazu i mieli okazję wesprzeć materialnie i duchowo Centrum Informacji Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst: Bożena Zdzieborska, zdjęcia: Katarzyna Jędrzejewska